Examine This Report on ثبت شرکت در تهران

شرکت‌های تعاونی نوعی شرکت هستند که سرمایه و ضمانت شرکا در آن تاثیر چشمگیری نداشته و تعداد و اکثریت شرکا موثرتر می‌باشد.

علاوه بر این شرکت ها، شخص حقوقی می تواند شامل موسسه های غیر تجاری نیز باشد و به علاوه ثبت شرکت های دولتی نیز به موجب قانون الزامی بوده و هم چنین در سال های اخیر، امکان ثبت شرکت های خارجی در کشور ما فراهم شده است. 

بهترین نرخ های بلیط هواپیما و هتل ◀برای سفری هیجان انگیر

این شرکت از شرکت تضامنی و سهامی خاص تشکیل شده است و دارای دو نوع از شرکا می‌باشد.

آدرس دقیق: استان تهران، تهران، مدرس، البرز، بین میرداماد و قبادیان

در شرکت مدنی، زمانی تصمیم گیری قطعی می شود که تمام شرکا رضایت خود را اعلام کنند اما در شرکت تجاری، اکثریت آرا تصمیم نهایی را می گیرند.

ارائه‌ی اقرارنامه‌ی همه‌ی اعضای هیات مدیره مبتنی‌بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.

یک غریبه روی نیمکت پرسپولیس در هفته اول/پرسپولیس با مهاجم خارجی به توافق رسید

زمانی که شرکت خود را در تهران به ثبت رساندید ، امکان ثبت تغییرات شرکت وجود دارد حتی تغییر در نام شرکت .

خصوصیت اینجا این تعهد این است که در صورت بروز مشکل هریک از شرکا مسئول پراداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده‌ای که به شرکت آورده، محدود نمی‌شود.

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

ارائه‌ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

به باطل کردن فیش دارایی حق الثبت اطلاق می شود . این هزینه نیز برای هر متقاضی می تواند متفاوت باشد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Examine This Report on ثبت شرکت در تهران”

Leave a Reply

Gravatar